Losontzi István EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
 

Esmények:
Tekintsd meg!

eye

Ünnepségeink, megemlékezéseink:

Október 6.
Mikulás
Karácsony
Március 15.
Húsvét

Rendezvényeink:

Tökös napok
Ki? Mit? Tud?
Farsang
Losontzi nap-gyermeknap

Tanulmányi versenyek:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Általános Iskola II.

tanar

Néhány szóban magunkról:

Intézményünk többszintű oktatási egysége az értelmileg akadályozottak tagozat Általános iskolája és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája. Nevelési és oktatási elveinket, céljainkat és az ebből eredő feladatainkat meghatározza intézményünk speciális jellege.
Tagozatunk 12 évfolyamos:
- 1 – 8. évfolyam Értelmileg akadályozottak Általános iskolája
- 9 - 12. évfolyam Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
Az oktatás keretein kívül logopédus, konduktor és gyógytestnevelő foglalkozik a gyermekekkel.
Az iskolai tanórák után a gyermekek délutáni foglalkoztatása 2 napközis csoportban történik. Ebben az időszakban az elsődleges feladat a tanulók szabadidejének hasznos eltöltése, kézműves, - kreatív, sport és ünnephez kapcsolódó tevékenységekkel, de hangsúlyt kap a közismereti tárgyak gyakorlása is. Érdeklődő diákjaink hittan, zene és sport szakkörökön vehetnek részt.
Az alsó szakaszban (1-3 évfolyam) nagy hangsúlyt fektetünk a szokásrendszer kialakítására, beszédfejlesztésre, mozgásfejlesztésre és játékra nevelésre. Kiemelnénk a játékosságot, mint módszert, ami végigkíséri oktatásunkat és nevelésünket. Az első és második csoportban előkészítjük a képességeket az olvasáshoz, íráshoz és számoláshoz.
A középső szakaszban (4-6. évfolyam) a szűkebb környezetükben való tájékozódáshoz szükséges ismereteket a napi tevékenységekbe ágyazottan sajátíttatjuk el.
A felső szakaszban (7-8. évfolyam) előtérbe kerül az alapvető kultúrtechnikák differenciált alkalmazása, a munkaképességek kialakítása és a normakövetés egyszerű szociális kapcsolatokban.
A 9-10. évfolyamon szakmai előkészítő képzés folyik, majd az erre épülő 11-12. évfolyamon tanulóink a szövött tárgy készítő szakma ismereteit sajátíthatják el elméletben és gyakorlatban egyaránt.
Munkaközösségünket 20 fő alkotja. Tagjai között 8 gyógypedagógus, 2 általános iskolai tanító, 4 óvodapedagógus és 2 művelődési menedzser dolgozik.
A hatékonyabb és differenciáltabb oktató és nevelőmunka megvalósításához a gyógypedagógusok munkáját 4 fő gyógypedagógiai asszisztens segíti.
Minden tanévben nyílt napokat tartunk a szülőknek és az érdeklődő kollégáknak. Az iskolai munkáról szülői értekezleteken tájékoztatjuk a szülőket. Rendszeresen tartunk szakmai megbeszéléseket, melyeken, a mindennapi feladatokon túl szó esik a gyógypedagógia aktuális kérdéseiről és újdonságairól.

Munkaközösségünk tagjai:

Pedagógusok:

• Abonyi Istvánné óvodapedagógus
• Antal Margit magyar – könyvtár, művelődési és felnőttképzési menedzser
• Bana Piroska gyógypedagógus (szakvizsga)
• Dávidné Hegedűs Zsuzsanna tanító, német nyelvoktató
• Földi Árpádné óvodapedagógus
• Horváthné Moravecz Mónika gyógypedagógus
• Hernádiné Hiba Judit óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus
• Kenyó Erzsébet gyógypedagógus
• Lévai Ferencné óvodapedagógus
• Nagyné Varga Katalin tanító
• Ottohálné Kudar Zsuzsanna gyógypedagógus
• Pákozdi Zsuzsanna gyógypedagógus
• Sallai Sándorné gyógypedagógus
• Telek Zoltánné gyógypedagógus
• Téglás Beáta történelem – művelődés / rendezvényszervező
• Vizi Viktória gyógypedagógus

Pedagógiai munkát segítők:

• Godó Zoltánné gyermek és ifjúságvédelmi pedagógus asszisztens
• Luzsányiné Kummer Katalin gyógypedagógiai asszisztens
• Pákozdi Jánosné gyógypedagógiai asszisztens

Sport:

-A „Kapkodd a lábad” országos rendezvényen minden évben képviseljük iskolánkat. 14 értelmileg akadályozott csapattal együtt veszünk részt a megmérettetésen. Gyermekeink sor- és váltóversenyeken mutathatják meg ügyességüket, amit komoly felkészítés előz meg. Óriási küzdőszellem, izgalom hatja át a játékokat.

- „Adventi” sportnapot minden év decemberében a mi közösségünk rendezi meg. Pest megye szinte minden részéről érkeznek csapatok (Gödöllő, Szentendre, Vác, Gyömrő, Nagykőrös, stb.). Ezen a délelőttön gyermekeink sorversenyekben, ügyességi gyakorlatokban mérik össze erejüket. A Fogyatékosok Pest Megyei Sportszövegsége támogatja a rendezvényt. A dekoráció, a versenyszámok eszközei, és az ajándékok mind a közelgő karácsony hangulatát varázsolják a gyermekek szívébe.

- Az országos és megyei tollaslabda bajnokságokról is „változatos színű” érmekkel büszkélkedhetnek tanulóink.

Kultúra:

- Mikulás ünnepségeinkre bábelőadásokkal, dramatizálásokkal kedveskedünk a gyerekeknek. Az alsó tagozatos tanulók színvonalas műsoraikkal színesítik ezt az ünnepséget is.

- A karácsonyt az iskola minden gyermeke és dolgozója meghitt hangulatban közösen ünnepli. Az ünnepély sikeréhez minden tagozat aktívan hozzájárul munkájával.

- A „Felfénylő szavak” országos szavalóversenye minden évben megrendezésre kerül, amire szívesen készülünk. Először a házi, majd a megyei versenyen szavalhatnak a versenyzők. Az országos rendezvényen korcsoportonként első helyezéseket érünk el évek óta.

- „Ki mit tud?” versenyeinken tanulóink színvonalas produkciókkal lépnek fel, melyeket az iskolai rendezvényeken is módjuk van előadni.

- A farsangi előkészületek nagy izgalommal és vidámsággal zajlanak. Ötletes egyéni és csoportos jelmezeket készítenek a pedagógusok és a szülők. A jelmezes felvonulás után zenés és táncos mulatsággal fejeződik be a tél búcsúztatása.

- Húsvétkor jó idő esetén a gyerekek által készített apróbb ajándéktárgyakat rejtünk el a fűben. A fiúk a húsvéti vers elmondása után meglocsolják a lányokat. A programot táncházzal zárjuk.

- Az intézmény tanulói az édesanyák köszöntésére szívhez szóló, megható műsorral kedveskednek. Ezen kívül nyíltnap keretén belül, csoportonként emlékeznek meg a gyerekek erről a szép napról.

- A” Losontzi nap” egyben a gyermeknap diákjaink részére. Bábozás, táncház, koncertek, bűvészmutatványok, fitness bemutató, hastánc, arcfestés, ügyességi versenyek és kézműves foglalkozások szórakoztatják a tanulókat. Ez a nap a gyerekekről szól, „gyerekekkel a gyerekekért”.

- Tanulóink a nyári szünet első heteiben megrendezett egy hetes táborban pihenhetik ki az egész év fáradalmait. Az elmúlt két évben hagyományteremtő jelleggel a Készségfejlesztő Speciális Szakiskola napközis táborokat szervezett. Sikerére való tekintettel reményeink szerint az elkövetkezendő években is megrendezésre kerülhet.

- A „Koncz Dezső Országos Komplex Tanulmányi Verseny” a regionális megmérettetéssel kezdődik. Ezen a versenyen az 5-8. évfolyamos diákjaink vehetnek részt 6 fős csapatban. Az elméleti kérdéseken kívül, sportban, főzésben, kézimunkában kell bizonyítaniuk. Rendszeresen eljutunk az országos rendezvényre, ahol szép eredményeket érünk el.

/szerző: Vyky/

Képek a tagozat életéből