Losontzi István EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon

 

Fontos információk:

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A
BEFIZETETT ADÓ

1 %-RÓL

download

 

Közhasznúsági jelentés
2011 évi egyszerűsített beszámoló

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ az EMBER-KÉK Alapítvány munkájáról

 Az  Ember-Kék  Alapítvány a fogyatékos és hátrányos helyzetű  emberek egész életíven  
át tartó támogatása, segítése céljából a Losontzi István Többcélú Közoktatási Intézmény tanulóinak megsegítésére 2003 10.01-i keltezésű alapító okirattal egy alapító tag   akaratából jött létre.
Az alapítványa közhasznú szervezetekről szóló 1997.CLVI.törv. előírásainak megfelelően az alábbi közhasznú tevékenységet végzi:

 

Az alapítvány bevételi forrásai:

Működési kiadásaink minimálisak. A kuratórium a tevékenységét társadalmi munkában végzi.

Bevételünk jelentős részét a magánszemélyek 1 %- ának felajánlásából áll.

Kérjük Önt is, amennyiben módjában áll,

adója 1 %-ának felajánlásával
 támogassa Alapítványunk munkáját, hogy a továbbiakban is támogathassuk
iskolánk rendezvényeit, tanulóit.

Adószámunk: 18688241-1-13

Számlaszámunk: 11600006-00000000-03938519

Köszönjük!  

                                                                                           Mérészné Flaskai Éva
                                                                                           A Kuratórium elnöke