Losontzi István EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

 

Felvételi tájékoztató a 2015-2016-es tanévre

Tanulmányi versenyek 
eredményei2014  

 

 

Speciális Szakiskola

Pedagógusok, munkatársak

szakiskola

Oktatott szakmák:

OKJ kód
Oktatott szakma
Képzési idő
33 543 01 0100 21 01
Asztalosipari szerelő
2 év
33 542 05 0100 21 04
Textiltermék-összeállító
2 év
31-521-11-0000-0000
Hegesztő
2 év
52 347 03 0100 31 01
Számítógépes adatrögzítő
2 év
  Szövött tárgy készítő  

  • Asztalosipari szerelő
  • Textiltermék-összeállító
  • Hegesztő

asztalosAz asztalosipari szerelők két éven keresztül dolgoznak a Profil Kft. modern gépekkel felszerelt asztalosműhelyében. Az első időszakban a kéziszerszámok helyes használatát tanulják meg. asztalos2Később megismerkednek a különböző fakötések, csapolások fortélyaival. Tanulmányaik során végül önálló munkadarabokat készítenek, valamint megtanulják a különböző szerelési munkákat, nyilászárók, fiókok, zárak, pántok elhelyezését, pontos illesztését.

A képzés színvonalát dicséri, hogy tanulóink a legutóbbi SZKTV országos versenyén a legjobb eredményeket érték el, melyek kiváltják a szakmunkás vizsgát.

varrA 2 éves gyakorlati képzés a Profil Oktató Kft. jól felszerelt tanműhelyében folyik .

A textiltermék-összeállító a ruhaipari gyártmánytervezés és textiltermék összeállítás alapfeladatok ismeretében méretet vesz különféle textiltermékek készítéséhez.varr2
Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket.
Kiválasztja mért adatok alapján a méretnagyságot táblázatból. Másolja és kivágja a szabásmintát.
Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket.
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján.

lemezA hegesztő tanulók gyakorlati képzése a PÁ-KO' 95 BT. jól felszerelt tanműhelyében folyik. A gyakorlati képzés során lemezt vág, darabol, lemezt egyenget, lemezt hajlít, lyukaszt és domborít. lemez2Megismerkedik a pont-és vonalhegesztés fortélyaival. Lemezszerkezeteket összeállít, szerel, lemezlakatos kézigépeket, nagygépeket kezel. Lemezszerkezeteket felszerel, rögzít.

A képzés színvonalát dicséri, hogy tanulóink a legutóbbi SZKTV országos versenyén a legjobb eredményeket érték el, melyek kiváltják a szakmunkás vizsgát.

 

  • Számítógépes adatrögzítő
  • Szövött tárgy készítő

pcGyakorlati szakemberek képzése, megismertetve a hallgatókkal a személyi számítógépek alkalmazási lehetőségeit. A számítógép-kezelő főképpen irodai és ügyviteli munkában vesz részt, szoftverek kezelését, üzemeltetését végzi. Rutinszerű feladatokat lát el, kezelni tudja a különböző kezelői felülettel vezérelhető számítógépeket.

szovottA Szövött tárgy-készítő szakmai képzés célja, a fogyatékossággal élő tanulók részére a szövő tevékenység bemutatása, megtanítása,gyakorlása, a szükséges készségek elsajátítása és önálló ill. részben önálló- alkalmazása.
Az képzés további célja a szakmai követelmények teljesítésén túl magában foglalja a személyiség formálását, a szocializációs funkciókra való felkészítést is.
A szakmai programmodul teljesítésének követelményei:
– Legyen képes a tanuló az alapvető munkavédelmi és balesetmegelőző szabályok, és a
személyes higiéniára vonatkozó előírások betartására.
– Ismerje meg a szövött tárgy-készítéshez szükséges alapanyagokat, felhasználási
lehetőségeket, segítséggel, illetve aki arra képes, önállóan tudja a szövés műveleteinek
sorrendjét, szakaszait (tervezés, felvetés, szövés, csomagolás, tárolás), ismerje és
alkalmazza az egyes részfolyamatok mozdulatait, eszközeit, és minél önállóbban
végezze a megtanult munkafolyamatokat.szok2
– Becsülje mások munkáját.
– Ismerje és tartsa be az elemi udvariassági-, munka- és balesetvédelmi szabályokat, és
azt megfelelően alkalmazza is munkája során.

 

 

 

 

Bemutató óra TISZK

BrigiKattints a képre!

tanul

dolgoz